23.00
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
1 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 15/09/2007 14:30 bởi Vanachi
Bùi Hướng Thành 裴向誠 (1867-?) người xã Châu Cần, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, đỗ cử nhân năm Thành Thái thứ 9 (1897), làm tri huyện, rồi tri phủ Kiến Thuỵ (gồm 5 huyện Kiến Thuỵ, An Dương, An Lão, Tiên Lãng, Thuỷ Nguyên), nay thuộc Hải Phòng. Ông đã có công huy động nhân dân làm đường Hải Phòng - Đồ Sơn. Khi đường đắp xong, ông xin chiêu dân, lập làng thành 2 tổng Tư Sinh và Tư Thuỷ, nay là địa bàn các phường Hoà Nghĩa, Hợp Đức, Minh Đức của quận Dương Kinh, được thân hào, thân sĩ địa phương rất ngưỡng mộ.

 

Tuyển tập chung