Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi ltvannhi vào 08/01/2013 10:57

Bây giờ đầu rộng tơ đan
Tóc em là liễu hai hàng xuống vai
Bỏ sông bỏ bến chạy dài
Rứt ngang ngửa ruộng sơ khai khe ngồi
Em là người lạ em tôi
Mừng vui như thể nước trôi hai bờ
Lạc về rú động truông trơ
Đời đi mất bỏ bóng mờ xuống hang


Nguồn: Bùi Giáng, Mưa nguồn và Lá hoa cồn, NXB An Tiêm tái bản, Sài Gòn, 1973