Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Die Autumn vào 06/07/2009 01:50

Con xe đò chở người đi
Con xe đò cũng cùng đi với người
Rong chơi bốn biển tuyệt vời
Rong chơi ba góc biển trời dở dang
Người đi lạc mất con đàng
Con xe đò vẫn ngang tàng cứ đi
Một mình bốn bánh lăn quay
Nghìn thu như một phút giây hiện tồn.


Nguồn: Tạp chí "Kiến thức ngày nay" số 225 ngày 20/10/1996