Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi ltvannhi vào 09/01/2013 10:59

Xứ sở bấy giờ hoa huyện trôi
Vẻ ngân về đất trắng cây đời
Mặt nước xuôi triều Giang Nam Hạ
Ngoảnh đầu núi dựng Thượng Du rơi

Bấy giờ trăng mọc rất xanh xao
Vườn liễu kiêu - nắng lục năm nào
Bát ngát hai miền hồng hạnh gọi
Mắt buồn Hy Lạp phượng chiêm bao


Nguồn: Bùi Giáng, Mưa nguồn và Lá hoa cồn, NXB An Tiêm tái bản, Sài Gòn, 1973