Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi karizebato vào 24/05/2009 11:02

Tùy em thiên nữ tán hoa
Thuận tùy thiên thượng đàm hoa tự tình
Đàm hoa nhất hiện hiển linh
Tùy em tiên tử tận tình tán hoa
Cõi người ta! cõi người ta
Thâm thu quý tiết hoàng hoa đằm đìa
Này thực tế nọ thế kia
Bình minh đối thoại đêm khuya thì thào
Tự tình tâm sự xiết bao
Thập thành dao động thế nào thưa em?


Nguồn: Bùi Giáng, Đêm ngắm trăng, NXB Trẻ, 1997