Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 28/05/2009 19:52

Nằm đây nhớ phố bên ngoài
Dập dìu xe cộ tình hoài giai nhân
Nỗi đời khe khắt trăm năm
Tồn sinh lả tả bặt tăm u tình
Hằng thường tâm thức nín thinh
Nằm đây tưởng niệm kiên trinh bên ngoài
Một mình gánh nặng lẻ loi
Hai mình chung gánh cũng loi lẻ mình
Đã mang số kiếp lênh đênh
Thở than cho lắm vẫn chênh vênh đời
Thôi thì một khóc mười cười
Dẫu sao đã vỡ bình rồi bấy thân


Nguồn: Bùi Giáng, Đêm ngắm trăng, NXB Trẻ, 1997