15.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Phụng Hà vào 21/03/2012 16:27

Trước khi về chín suối
Em xin gửi đá vàng
Của trăm năm buồn tủi
Về trở lại nhân gian.


Nguồn: Bùi Giáng, Bèo mây bờ bến (Di cảo thơ X), NXB Văn hóa Văn nghệ, 2011