Viếng cụ Bùi

Nguyễn Thủy

Chị Hằng tre trẻ nghìn năm,
Người nay đã cách xa xăm chị Hằng,
Để trời thơ với dáng trăng
Buồn thương vẫn nỗi mù tăm lối về.
Ba chìm, bảy nổi sơn khê
Người nay đã khuất đi về tổ tiên.
Ngàn thơ cụ bao ưu phiền,
Mênh mông lãng tử,Tình riêng bạc nhàu...
                  NT

Thương nào hơn cái thương thầm
Ghét nào hơn cái ghét nhầm lại thương...
http://yume.vn/nguyenthuy-qs
http://vn.360plus.yahoo.com/nguyenthuy_qs/