Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 24/05/2009 10:54

Em đi mời mọc mính trà
Em về khắng khít thu già khẩn trương
Nằm mơ mộng mỵ tình trường
Chiêm bao bất chợt lục hường muôn xuân
Muôn thu thập, một lừng khừng
Kéo dài vô tận em trừng trị anh
Muôn rối rắm một thập thành
Dằng dai tha thiết thiên thanh giậy thì
Bây giờ em ở anh đi
Tập thành kết tập nhu mỳ thiên hương


Nguồn: Bùi Giáng, Đêm ngắm trăng, NXB Trẻ, 1997