15.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 27/05/2009 19:46

tặng Phương Tâm, Vân Vịnh, Công Luân

Mệnh trời trút giũ về đâu
Về đây giũ trút mối sầu lão phu
Dằng dai nhất nhật tam thu
Đèo bòng chi lắm thân tù tội thân
Láng giềng tâm sự sầu đong
Càng đầy càng lắc tấm lòng đong đưa
Máu tim tẻ nhạt, chưa vừa
Càng heo hút mộng thượng thừa càng dâng
Gieo thơ Hắc thủy trùng trùng
Lối về cổ tái trùng phùng Lô Long
Còn nghe tâm sự tấm lòng
Bốn phương mù mịt giòng giòng bão giông


Nguồn: Bùi Giáng, Đêm ngắm trăng, NXB Trẻ, 1997