15.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phụng Hà vào 23/02/2012 14:39

Đùa với tuyết rỡn với vân
Một mình nhớ mãi gái trần gian xa
Sương buổi sớm, nắng chiều tà
Trăm năm hồng lệ có là bao nhiêu


Nguồn: Bùi Giáng, Bèo mây bờ bến (Di cảo thơ X), NXB Văn hóa Văn nghệ, 2011