Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phụng Hà vào 23/02/2012 14:55

Nhà thơ tỷ phú phiêu bồng
Từ Nam Hải tới sương Hồng Lĩnh phai
Ngao du tuế nguyệt dặm dài
Đêm đêm nhớ tuyết ngày ngày ngắm mây
Gặp em từ sát na này
Tưởng như một phút kéo dài muôn năm
Tưởng như sử lịch đằm đằm
Lá cây ngọn cỏ căm căm đợi chờ
Con từ lịch kiếp bơ vơ
Gặp ông có thấy bất ngờ chi không
Gẫm rằng cỏ lá phiêu bồng
Trùng lai có lẽ ngoài vòng trăm năm


Nguồn: Bùi Giáng, Bèo mây bờ bến (Di cảo thơ X), NXB Văn hóa Văn nghệ, 2011