Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 27/05/2009 20:01

Tận cùng tử biệt sinh ly
Sinh còn chẳng tiếc tiếc gì tử ly
Lạ lùng thay! bước dằng dai
Trận tiền một lúc kéo dài năm năm
Hồng hoang man mác đi ngầm
Đi về bất tuyệt nguyệt rằm rong chơi
Lối về lời chẳng tỏ lời
Tình yêu vô tận muôn đời quên đi


Nguồn: Bùi Giáng, Đêm ngắm trăng, NXB Trẻ, 1997