Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi ltvannhi vào 05/12/2012 16:49

Người đi nón ngả yêu đào
Gót mơ từ cực sắc màu hiến dâng
Quận đi vẽ mộng xa dần
Mỵ dàn hoa lộc sông hằng chảy xuôi


Nguồn: Bùi Giáng, Mưa nguồn và Lá hoa cồn, NXB An Tiêm tái bản, Sài Gòn, 1973