Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 25/03/2007 19:43, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 08/04/2009 20:37

TẶNG MARILYN MONROE
và Homère


Mộng lây lất ghé đêm kề
Chiêm bao phiến hoặc lối về tồn sinh
Ngửa ngang lá gió trong mình
Cánh chim khép mở mảnh hình hài suông
Trổ bông là nụ môi hường
Hé răng là để não nường đuốc hoa
Nội đồng cỏ mọc tháng ba
Rừng cô tịch trút nước pha phôi nguồn
Vai ngần với tóc xanh buông
Dựng càn khôn giữa loạn cuồng si mê
Đổ xiêu tồn hoạt ê chề
Đẫm khăn hồng lệ khóc Tề Tuyên Vương


Nguồn: Bùi Giáng, Mưa nguồn, NXB Hội nhà văn, 1993