11.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 24/05/2009 10:30

Ông già bảy mốt tuổi đầu
Thịnh tình tuổi trẻ còn lâu kéo dài
Ông già một sớm một mai
Một chiều vĩnh biệt Thai Thai Cõi Đời
Đi về chín suối đâu nơi
Thật là suối thực? Gửi lời suối mơ?


Nguồn: Bùi Giáng, Đêm ngắm trăng, NXB Trẻ, 1997