Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 24/05/2009 10:32

Bờ thu gió trút lá vàng
Đèo truông đón bóng trăng ngàn lửng lơ
Miệt mài làm một bài thơ
Dở chừng vần điệu ngu ngơ đọa đày
Đầu tiên kỳ bí một ngày
Kể từ tướng lĩnh sau này thành tiên
Chúng ta dò dẫm cõi miền
Giọt sương của lá - thuyền quyên của đời


Nguồn: Bùi Giáng, Đêm ngắm trăng, NXB Trẻ, 1997