153.00
18 bài thơ
1 người thích
Tạo ngày 04/06/2009 00:52 bởi karizebato, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 10/10/2009 03:24 bởi karizebato
Nguồn: tập thơ Rong rêu của Bùi Giáng, Nxb Văn nghệ tái bản lần 2 có bổ sung, in 1.000 cuốn khổ 13,5x20,5cm tại Công ty cổ phần in Thanh niên, GPXB số 7-1387/CXB/XB-QLXB, in xong và nộp lưu chiểu tháng 9-2006


Sơ sinh phát tiết muộn lời
Tâm hồn như lộc trang đời như điên
Muộn lời chậm tiếng lầu tiên
Liền tâu thần nữ mối phiền lão phu
(Bùi Giáng 65)