xin cho hỏi trong bài là "đã đánh lâm ly" đọc không được vần cho lắm. Có phải đánh sai hay là nguyên tác như vậy ạ!