15.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 24/05/2009 10:27

Em còn nhớ hay đã quên?
Lạ lùng buổi mới tuổi tên tấm lòng?
Về sau giáp mặt long đong
Bao năm chìm nổi tới sông Tiền Đường
Tôi đi đứng phố ngồi phường
Gẫm cơn kỳ ngộ, chán chường thiên thu

Thu tiên nâng chén tạc thù
Chán chường trút giũ theo mù sương mai
Hồi sinh hồng lệ ngân dài
Tấm lòng dâu biển tấm tài hoa bay
Mười lăm năm bấy đêm ngày
Trùng sinh ân nặng nước mây biển trời


Nguồn: Bùi Giáng, Đêm ngắm trăng, NXB Trẻ, 1997