Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi karizebato vào 27/05/2009 19:42

Quên đi ta cũng quên đi
Quên đi đứng bước quên ghi tạc nhiều
Những lời từng khiến đăm chiêu
Sớm chiều tư lự tình yêu khôn lường
Quên đi tình nghĩa đế vương
Quên đời vương giả về vườn trúc mai
Nhớ đời bỗng một sớm mai
Tham gia thực tế quy lai trận tiền
Dị hình vô tận trích tiên
Chào mừng nhật nguyệt còn nguyên dại khờ


Nguồn: Bùi Giáng, Đêm ngắm trăng, NXB Trẻ, 1997