Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi ltvannhi vào 19/12/2012 14:58

Lên mù sương xuống mù sương
Khóc trong tri dũng cuối đường hở hang
Đổ xiêu trời biển điêu tàn
Một sân lầm cát khôn hàn âm thanh
Ý trong tờ vẽ trắng ghềnh
Rừng ong bay mất phượng thành ve kêu


Nguồn: Bùi Giáng, Mưa nguồn và Lá hoa cồn, NXB An Tiêm tái bản, Sài Gòn, 1973