15.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi ltvannhi vào 07/12/2012 16:47

Ngày mai anh chết đi đâu
Trên trời Thượng Đế xót đau vô cùng
Phán truyền khắp cõi Thiên Cung
Vùng sa lệ khóc mịt mùng như mưa


Nguồn: Bùi Giáng, Mưa nguồn và Lá hoa cồn, NXB An Tiêm tái bản, Sài Gòn, 1973