Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi ltvannhi vào 07/12/2012 16:33

Người ta trốn lính đi tu
Em nay trốn học đi tu ắt là
Em mười bảy? Em mười ba
Em mười bốn định tu là mười lăm?


Nguồn: Bùi Giáng, Mưa nguồn và Lá hoa cồn, NXB An Tiêm tái bản, Sài Gòn, 1973