13.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 10/10/2009 21:09

Tặng đại ca Nguyễn Lương Vỵ

Một hôm em bảo anh rằng
Làm thơ mỏi mệt sao bằng chịu chơi
Mây trăng gió núi tuyệt vời
Sơn vân thuỷ nguyệt đợi chờ xiết bao
- "Anh người ngơ ngẩn làm sao!
Yêu cầu anh đứng giậy chào chúng em"
Ôi thôi! máu mỏi xương mềm
Làm sao có thể bớt thêm điệu chào
Các em từ sử lịch nào
Còn từ vô tận tư trào sử xanh
Mà ra một thoáng thoắt thanh
Một giây phút cuối tựu thành tình điên


Nguồn: Bùi Giáng, Rong rêu, NXB Văn nghệ, 2006