Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: Sài Gòn (56)

Đăng bởi ltvannhi vào 07/12/2012 16:00

Đi lên chợ lớn mười lần
Mở ra chợ nhỏ một trần gian thôi
Xuống lên lớn núi nhỏ đồi
Phù vân cho suối biển trời cho khe


Nguồn: Bùi Giáng, Mưa nguồn và Lá hoa cồn, NXB An Tiêm tái bản, Sài Gòn, 1973