Đi lên chợ lớn mười lần
Mở ra chợ nhỏ một trần gian thôi
Xuống lên lớn núi nhỏ đồi
Phù vân cho suối biển trời cho khe


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]