Đi lên chợ lớn mười lần
Mở ra chợ nhỏ một trần gian thôi
Xuống lên lớn núi nhỏ đồi
Phù vân cho suối biển trời cho khe


Nguồn: Mưa nguồnLá hoa cồn, NXB An Tiêm tái bản, Saigon, 1973