11.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích

Đăng bởi karizebato vào 23/05/2009 03:33

Lệ rơi khắp mọi khung đời
Kẻ đi đứt ruột người ngồi cháy gan
Trùng lai chung thủy đá vàng
Muôn lời vẫn một vạn ngàn tử vong
Tử sinh liều giữa một vòng
Trận tiền dày dạn tấm lòng tan hoang
Trong hào ngoài lũy đa đoan
Nghìn thu dẫn dắt tay nàng tới nơi
Giữa vòng dâu biển bời bời
Thấy gì như thể muôn đời bỏ đi
Quyết tâm nông nỗi còn gì
Còn chăng chỉ một ù lì thiết tha
Hồn vân thạch, ý ngọc ngà
Trăm năm chiều chuộng tặng quà thê thương


Nguồn: Bùi Giáng, Đêm ngắm trăng, NXB Trẻ, 1997