Chưa có đánh giá nào
38 bài thơ
Tạo ngày 16/10/2009 05:25 bởi karizebato, đã sửa 4 lần, lần cuối ngày 23/12/2009 00:32 bởi karizebato
Nguồn: Tập thơ Mười hai con mắt của Bùi Giáng, Nxb Văn nghệ tái bản, in 1.500 cuốn, khổ 13.5x20.5cm tại nhà in Thanh niên, số đăng ký 33/373 XB-QLXB 18-5-2005, in xong và nộp lưu chiểu tháng 6-2005.

Tập thơ Mười hai con mắt được Nxb Văn học xuất bản năm 2001. Đây là tập thơ ông làm trong ngày lễ Giáng sinh năm 1996. Chỉ trong ngày đêm, ông đã để lại trên 130 bài thơ.

Con kim báo lúc thấy mình cô độc
Bỗng nhe răng và mỉm miệng cười thầm
Trong mộng ước một phen nào bắt gặp
Hồn tuỷ xương sư tử đủ hai lần

(Bùi Giáng)