13.00
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/11/2015 23:24

Quần sẽ đỏ từ khi trăng là nguyệt
Kinh là kỳ từ châu quận tân toan
Từ xứ sở đắng cay thu đầu chết
Bước dã man sầu xé lá gieo vàng.

Lá sẽ đỏ từ vàng da mũi tẹt
Môi là mềm hoa mọc mật cong môi
Từ bờ cõi chia xương chua là ngọt
Trút lang thang từ nát mộng lên trời.

Mộng sẽ đỏ từ hoa đêm ghẹo chọc
Cánh thay hồng từ cánh đỏ cuồng điên
Từ thung lũng mù kêu mưa gọi móc
Tới phiêu du từ vầng nhật qua miền...


Bốn bài thơ Láng giềng đệ lục, Một hai năm, Tình thứ nhất, Hồng quần được in cuối sách Mùi hương xuân sắc (Sylvie souvenirs du Valois, tác giả Gérard de Nerval) do Bùi Giáng dịch. Tuy nhiên, đây là những bài thơ do Bùi Giáng sáng tác.

Trong Tạp chí Thơ số 2 (1995, phát hành tại Hoa Kỳ), bài thơ này được đăng với tên Rằng, có thêm hai khổ đầu và cuối, và chữ “mũi tẹt” được in là “mũi lệch”, như dưới đây, nhưng không ghi rõ tham khảo từ đâu:
Rằng nhịp gió chạy đầu cây gọi nước
Kết sương mây về cổng cụm xanh chùm
Cầu nức nở kéo chân trời xuôi ngược
Xuống hồng quần em ố lục hoen lam

Quần sẽ đỏ từ khi trăng là nguyệt
Kinh là kỳ từ châu quận tân toan
Từ xứ sở đắng cay thu đầu chết
Bước dã man sầu xé lá gieo vàng

Lá sẽ đỏ từ vàng da mũi lệch
Môi là mềm hoa mọc mật cong môi
Từ bờ cõi chia xương chua là ngọt
Trút lang thang từ nát mộng lên trời

Mộng sẽ đỏ từ hoa đêm ghẹo chọc
Cánh thay hồng từ cánh đỏ cuồng điên
Từ thung lũng mù kêu mưa gọi móc
Tới phiêu du từ vầng nhật qua miền

Ồ em ạ lá cồn là chứ lị
Chớ mần răng mà không chớ mần răng
Sầu chim chóc ôm đầu khe khép mí
Xứ thiên thu là xứ sở thưa rằng
Nguồn: Mùi hương xuân sắc, Tân An xuất bản, Sài Gòn, 1973