15.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Phụng Hà vào 24/02/2012 14:42

Giai nhân rất mực thượng thừa
Bước đi quốc sắc chịu chừa thiên hương
Lần đi mường tượng muôn phương
Một về cố quận đảm đương tiền trình
Bốn mùa đổi lớp chênh vênh
Lao đao gió lá gập ghềnh cành chim
Làm ghi một chút của tin
Gọi là sơn nguyệt dõi tìm giang phong
U hoài tình mộng long đong
Như hà lận đận tình trong nghĩa ngoài
Điếu đồ Liệp Hộ bẻ bai
Đầu non giáp trĩ thiên nhai hải triều
Tháng năm nắng sớm sương chiều
Ngẩn ngơ tiết điệu dập dìu thành thân
Thượng thừa rất mực giai nhân
Tấm lòng nhi nữ lời trân trọng chào


Nguồn: Bùi Giáng, Bèo mây bờ bến (Di cảo thơ X), NXB Văn hóa Văn nghệ, 2011