Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 04/05/2009 23:19

Gửi em rốt cuộc lời này
Lời thơ mang cả tháng ngày phôi pha
Em từ Sơn Nữ bước ra
Em thành thôn nữ ta bà đế vương
Em thành em Mọi Man Nương
Em thành Thánh Thể Môi Hường Bình Minh
Từ em đau suốt tâm tình
Đoạn trường nghìn thuở không hình dung ra
Anh về chào đón thiết tha
Tình em như một bông hoa lạ lùng
Cậy nhờ thơ nhạc mông lung
Sưu tầm cho được hình dung từ đầu
Của em từ trước thiên thâu
Của em từ trước hương màu thời gian
Yêu em tình lỗi muôn vàn
Nàng thơ thái thậm đá vàng gặp em


Nguồn: Bùi Giáng, Đêm ngắm trăng, NXB Trẻ, 1997