15.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 23/05/2009 03:30

Vui buồn? thơ điệu lâm ly
Lạc loài như thể thầm thì nhớ nhung
Nhớ em quan ải điệp trùng
Nhớ đời thiên thể vô cùng tới nơi
Nhớ nhau xa lánh mặt trời
Quên nhau lại nhớ muôn đời mặt trăng
Vui buồn ngưng tụ tuyết băng
Về trời tụ họp chị Hằng chúng ta


Nguồn: Bùi Giáng, Đêm ngắm trăng, NXB Trẻ, 1997