Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 24/05/2009 03:28

Tôi từ tẩu hỏa nhập ma
Phổi tim tan nát kể đà bao năm
Lời ăn tiếng nói rì rầm
Ăn lời nói tiếng? ăn nhằm vào đâu
Chỉ xin toàn thể nhiệm màu
Toàn nhiên vô tận nhiệm trao tâm tình


Nguồn: Bùi Giáng, Đêm ngắm trăng, NXB Trẻ, 1997