Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Phụng Hà vào 07/03/2012 21:40

Gặp người tôi tưởng gặp tôi
Bên đường đàm đạo chốn nơi nào là
Gặp người rất mực người ta
Tên là Bê Bối tuổi là đười ươi
Gặp tôi – người tưởng gặp người
Chào người số dzách người cười một cây
Tôi về gọi cháu thơ ngây
Hỏi rằng người ấy là Thầy hay Cô
Thưa ông chiến trận xô bồ
Chiều hôm le lói ông tô bồi gì?
Chào con rất mực tùy nghi
Con từ thiên thượng con đi bình thường
Hồng trần còn chút du dương
Tặng con rất mực phi thường  thiên tiên


Nguồn: Bùi Giáng, Bèo mây bờ bến (Di cảo thơ X), NXB Văn hóa Văn nghệ, 2011