Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 10/08/2006 05:09, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi karizebato vào 17/10/2009 19:53

Sương xuân về với nguyệt nguyên tiêu
Trúc thạch u trầm toả hắt hiu
Thảng sử thần ly kiêm phách lạc
Cầm bằng sự đổ dữ tâm xiêu
Chịu chơi gượng gạo đỡ buồn chút
Gay cấn trầm phù trướng tịch liêu
Số dzách đoạn trường là nhứt thể
Một cây phức tạp ấy muôn điều
Đười ươi giũ áo tình phong nhã
Khỉ đột trút quần tưởng việt siêu
Thôi nhé từ đây tới đâu đó
Thanh lâu phồn thịnh ngọc tiên tiêu


Nguồn: Bùi Giáng, Mười hai con mắt, NXB Văn nghệ, 2005