Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 10/08/2006 05:16, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi karizebato vào 17/10/2009 19:53

Chút đau đớn đứng chút đìu hiu
Tùy thuận phồn hoa bước giấn liều
Mộng ảo liên tồn vô mịch xứ
Phù du liêu lạc khởi năng kiêu
Tầm sưu túy điệu buồn khôn tả
Trừ Khước Vu Sơn uổng quá nhiều
Em tưởng ở đời chẳng thấy thú
Tiền Đường phó thác lạc linh phiêu


Nguồn: Bùi Giáng, Mười hai con mắt, NXB Văn nghệ, 2005