15.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 23/05/2009 03:23

Điểm này? điểm số một mười
Điểm đau đớn đập vao người đang đau
Người đi tấp nập chậm mau
Đoạn trường vô tận trước sau vô cùng
Yêu người điểm số mông lung
Cho người cho một đúc chung tình đầu
Điểm này? điểm khởi từ đâu?
Điểm từ vô tận điểm đầu tiên đi
Cho nhau một chút xíu gì
Ấy tình vô tận thuận tùy tặng nhau


Nguồn: Bùi Giáng, Đêm ngắm trăng, NXB Trẻ, 1997