112.64
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/07/2018 17:05

Chia đôi Khánh Hội mọc mời
Còn dư điếu thuốc rạng ngời chai bia
Dư vang cổ lục bốc tia
Dìm sương tuyết giữa mép rìa hở hang
Chia đôi phương cảo hàng hàng
Này phồn hoa thịnh nọ nàng nàng hoa
Chia đôi điếu thuốc ruột rà
Tầm sưu tuý điệu giang hà sử xanh