Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi ltvannhi vào 07/12/2012 16:49

Con người là để chửa hoang
Khóc rưng rức để hai hàng xa nhau
Khép hang hở để nghiêng đầu
Hốt hoa rụng để chia màu chửa hoang


Nguồn: Bùi Giáng, Mưa nguồn và Lá hoa cồn, NXB An Tiêm tái bản, Sài Gòn, 1973