Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi ltvannhi vào 07/12/2012 16:38

Chiều chiều gửi một trang đi
Đầu đuôi lệch lạc còn ghi hoài hoài
Gửi đi một chút hằng ngày
Hằng nga sẽ bảo ngày dài như đêm


Nguồn: Bùi Giáng, Mưa nguồn và Lá hoa cồn, NXB An Tiêm tái bản, Sài Gòn, 1973