Đăng bởi Vanachi vào 09/08/2006 04:31, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 07/04/2009 21:15

Nghe trời đổ lộn nguyên khê
Tiếng vàng rụng rớt gieo về động xanh
Gót chân khơi rộng bóng cành
Nhịp vang đầu núi vọng thành lũy xiêu
Thời gian chắn bước bên chiều
Khóc sông bến lạ mưa nhiều sớm xuân
Cỏ hoa từ bỏ ruộng đồng
Hồn du mục cũ xa gần hử em


Nguồn: Bùi Giáng, Mưa nguồn, NXB Hội nhà văn, 1993