Đăng bởi Die Autumn vào 22/06/2008 03:52, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 22/06/2008 07:08

Có lẽ người là
   thật xa lạ
Hoặc là rất mực
 quá quen thân
Sa mạc lớn dần...
      từ như thế
Em từ mây tụ tới mưa tuôn


Nguồn: Kiến thức ngày nay, số 214 năm 1996