Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 28/05/2009 19:22

Tặng nhau từ trước tới sau
Ấy là có lẽ còn lâu lắm mà
Bây giờ tặng chút màu da
Về sau ắt sẽ ruột rà mở phơi
Tặng nhau chút ít ở đời
Ở mùa tận thế dưới trời một mai
Về sau thời đại than dài
Vô tình bất chợt đầu thai tình đầu
Sẽ còn dai dẳng dài lâu
Biển dâu phù động còn bao bất ngờ


Nguồn: Bùi Giáng, Đêm ngắm trăng, NXB Trẻ, 1997