Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 17/03/2007 15:36, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 07/04/2009 22:01

Thanh minh trong tiết tháng ba
Lễ là Tảo Mộ hội là Đạp Thanh

(Nguyễn Du)

Bến hồng ai giục nhau sang
Triều lên giữa ngọn trăng ngàn xuống khe
Bước chân chầm chậm đi về
Nối quan ải nối biển thề dặn non
Với trời xuân trắng thu mòn
Kết bông hè phượng nhớ con chim rừng
Tấm băng tuyết những ai từng
Khóc riêng rẽ bỏ rơi hường cánh hoa
Xin về góp nhặt phôi pha
Dựng mùa bến nước giao hòa chân đi


Nguồn: Bùi Giáng, Mưa nguồn, NXB Hội nhà văn, 1993