Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 27/05/2009 19:07

Về sau ắt sẽ thấy dần
Vỡ bình một thuở bấy thân một thời
Lấy thân mà trả nợ đời
Cho xong một trận đầy vơi tâm tình
Xuân xanh sa mạc tình hình
Phù trầm trần thế tiến trình bách niên
Em thục nữ! Em thuyền quyên
Huệ lan cốt cách cõi miền phồn vinh
Dẫu sao cũng một cũng mình
Cũng mình một quyết tâm tình tự ta
Ngọc tuyền từ đó tuôn ra
Vạn ngàn suối ngọt gần xa rợp trời
Tuy nhiên cơ chế cõi đời
Ham ăn ít có ham chơi có nhiều
Cơ trời còn có bấy nhiêu


Nguồn: Bùi Giáng, Đêm ngắm trăng, NXB Trẻ, 1997