14.00
Thể thơ: Tản văn
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 18/03/2007 15:29, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 09/04/2009 02:13

Góp ánh sáng tơi tả vào ở trong lùa ra hai mắt.
Cửa mơ màng khép mở bến chiều bước lạt nghe
vọng một linh hồn từ buổi ngó trăng lu. Một bận
nhìn nhau một lần. Em... Một trăm lần từ khước
để đi vào. Ngó lại đằng sau xin vườn xanh ở lại
giờ chào vội vã nguyệt rằm bỏ quên lệ mờ tư lự.
Linh hồn về sa mạc lưa thưa cánh cò bay ngàn
năm trên cát

Vẽ xuống đường đi vẽ vào lối bước. Nẻo nào
ngang dọc những bóng người ngày trước khóc
than. Chào nhau thôi xin đừng nức nở giờ tranh
đấu đá vàng rơi rụng nhìn trăng nhớ lại nắm và
cầm phương cảo rất xanh. Bên đèn bên sương
mây mù sa một cõi bờ màu Lục Tỉnh phân vân.
Buồn về Trấn Ninh nhớ nhung về Đà lạt ở lại bên
này mai mãi gửi linh hồn về mịt mù xa lạ xứ bên
kia


Nguồn: Bùi Giáng, Mưa nguồn, NXB Hội nhà văn, 1993