Ôi người cố quận nhìn em phương nào...


cảm giác này
là vừa giận dữ
là vừa nhớ mong ngậm ngùi
không níu giữ được rồi
liệu em có nên cố gắng níu kéo lần nữa ???
"...Đời không thôi làm cơn mưa mới...Người không thôi làm xa tay với..."