Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 27/05/2009 19:25

Đời như kéo quá dài lâu
Về sau ai biết đuôi đầu ra sao
Trước sau chỉ một mối sầu
Trường sinh vô tận hương màu trường lưu
Tặng người một chút chước mưu
Tình mây mới tụ, tình mưa mây dồn
Tận tình cổ lục bồn chồn
Phong tình phương cảo cạn hồn sơ khai
Đa mang đã lắm miệt mài
Đèo bòng đã lắm van nài van xin
Nào đâu một chút của tin
Này đây mười chút chẳng tin chút nào
Đắm chìm sử lịch tiêu tao
Đầm sương ngọn cỏ lá đầu tiên cây
Ấy là chút của tin này
Ngồi đây viết vội sau này còn ghi


Nguồn: Bùi Giáng, Đêm ngắm trăng, NXB Trẻ, 1997