15.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi ltvannhi vào 19/12/2012 14:59

Bây giờ tôi rất có quyền
Hỏi ông trời: - chớ thuyền quyên là gì?
Mà nhân gian nhớ li bì
Từ thiên thu tới tâm kỳ càn khôn
Trời rằng: ngươi rất có quyền
Hỏi như rứa đó ... nhưng ...
- Nhưng sao?
- Nhưng ta không đủ thẩm quyền đáp đâu


Nguồn: Bùi Giáng, Mưa nguồn và Lá hoa cồn, NXB An Tiêm tái bản, Sài Gòn, 1973