24.50
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/10/2013 07:54

春日山中行

數竿蒼翠擬龍形,
峭撥須教此地生。
無限野花開不得,
半山寒色與春爭。

 

Xuân nhật sơn trung hành

Sổ can thương thuý nghĩ long hình,
Tiễu bát tu giao thử địa sinh.
Vô hạn dã hoa khai bất đắc,
Bán sơn hàn sắc dữ xuân tranh.

 

Dịch nghĩa

Vài cây tre xanh hình dáng như con rồng,
Cao chót vót thẳng tắp từ đất vùng này sinh ra.
Không hoa đồng nội nào có thể so sánh với chúng được,
Nửa núi tiêu điều vì khí lạnh, nửa kia tre vẫn xanh tốt như mùa xuân.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vài tre hình dáng giống như rồng
Thẳng tắp vươn cao tự đất trồng
Hoa núi làm sao so sánh được
Đông về tàn tạ, tre thì không

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Mấy ngọn tre xanh mướt dáng rồng
Vẻ cao lay chậm đất này trồng
Khắp nơi hoa dại lên không được
Trời lạnh tranh xuân nửa núi non

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Tre xanh dáng vóc như rồng,
Sinh ra cao, thẳng từ vùng này đây
Hoa nào so sánh cho tày?
Núi sầu một nửa, tre này như xuân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời